22 kwietnia 2024

Blog

suplementy diety, dieta, jaka dieta, tania dieta

Mammografia piersi – podstawowe mechanizmy

USG Breast Imaging to szpitalny system zapewniający wysokiej jakości usługi obrazowania i konsultacji w celu diagnozowania i leczenia typowych chorób piersi. Ten system szpitalny oferuje różne rodzaje cyfrowych systemów mammograficznych do obrazowania piersi, mammografii do diagnostyki i leczenia, oceny mammograficzno-radiograficznej i planowania mammografii. System zapewnia kompletne pakiety diagnostyczne i lecznicze poprawiające jakość życia pacjentek z rakiem piersi lub innymi chorobami piersi. Mammografia to proces wykorzystujący rezonans magnetyczny do obrazowania magnetycznego narządów wewnętrznych ciała.

Mammografię można wykonać na dwa sposoby: z USG lub bez USG piersi.

Mammografia to ważne badanie diagnostyczne, które pomoże lekarzom zaplanować kolejne kroki leczenia i wcześnie wykryć raka piersi. Mammografia jest stosowana w większości badań przesiewowych w kierunku raka piersi, a także w rutynowych badaniach kontrolnych. Obrazy cyfrowe z mammografii można oglądać na ekranie komputera, a dodatkowe informacje o badaniu obrazowym można uzyskać, klikając broszurę online.

USG piersi zapewnia dokładną diagnostykę raka piersi i innych chorób piersi dzięki zastosowaniu wysoce zaawansowanej technologii. USG piersi można wykonać przy użyciu różnego rodzaju zaawansowanych technologicznie technik ultrasonograficznych wykorzystujących ultrasonografię dopplerowską piersi, rezonans magnetyczny oraz ultrasonografię naczyniową. Rozpoznanie często wiąże się z kilkoma kluczowymi parametrami klinicznymi, takimi jak rozległość i średnica guza, jego umiejscowienie w piersi, czas i intensywność USG piersi oraz odpowiedź pacjentki na oferowane leczenie.

USG piersi wykorzystuje zaawansowany sprzęt komputerowy do tworzenia trójwymiarowego cyfrowego obrazu dotkniętych mas piersi i innych tkanek piersi. Komputer steruje cyfrowo instrumentami ultrasonograficznymi i tworzy obszerny raport z obrazów ultrasonograficznych, który zawiera szczegółowe tłumaczenia obrazów do prezentacji klinicznej. Obrazy są następnie interpretowane przez specjalnie wyszkolonych pracowników służby zdrowia, radiologów, chirurgów i ekspertów medycznych, aby zapewnić najlepszą poradę medyczną dotyczącą diagnozy i leczenia pacjenta.

Głównym celem tej metody jest pomoc w wykrywaniu i lokalizacji mas piersi z dużą dokładnością.

Pomaga zmniejszyć ryzyko niepotrzebnych operacji i czasu rekonwalescencji oraz umożliwia wczesną diagnostykę małych lub średnich guzków, torbieli i guzków o dużej wartości predykcyjnej. Ta metoda diagnostyczna jest najbardziej przydatna w wykrywaniu nieprawidłowych guzków, guzów piersi i narośli w pobliżu gruczołów sutkowych. Pomaga również w lokalizacji zmian chorobowych, prekursorów i czopów włóknistych, które są związane z rakami, łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i mięśniakomięsakami gładkokomórkowymi.

Prowadnice USG piersi wykorzystują skany poprzeczne i podłużne, aby pomóc w wykryciu i lokalizacji nieprawidłowych lub nowotworowych guzów piersi. Skanery poprzeczne i podłużne generują dwa obrazy dotkniętego obszaru, podczas gdy procedury echogeniczne i paracenteza generują trzy obrazy normalnej piersi. Łącząc obrazy, lekarze mogą lepiej zrozumieć lokalizację nieprawidłowych mas piersi. Lekarze następnie wyszukują określone obszary i sprawdzają nieprawidłowe cechy, które mogą wskazywać na złośliwość lub obecność raka lub komórek przedrakowych.

Ponieważ badania mammograficzne USG dają trzy zestawy obrazów prawidłowej tkanki piersi i normalnej zmiany w piersi, analiza tych trzech zestawów obrazów w celu potwierdzenia rozpoznania raka lub raka zajmuje dużo czasu. Z drugiej strony badanie echogeniczne pomaga w lokalizacji tkanek nowotworowych lub przedrakowych wokół guza. Ta technika wykorzystuje endoskop do słyszenia dźwięków komórek nowotworowych z normalnej tkanki piersi i normalnej tkanki otaczającej guzek. Pomaga również w zlokalizowaniu guza w tkance piersi i węzłów chłonnych wokół guzka na szyi i pod pachą.

Technologia USG piersi pomogła zlokalizować masy piersi z dużą dokładnością i wysoką jakością wizualizacji. Technika ta pozwala na palpitację bardzo cienkiej torebki wraz z guzkami, która nazywana jest wyczuwalną masą. Wyczuwalna w dotyku masa ma zwykle wysoki stopień kontrastu z resztą otaczającej ją tkanki. Wyczuwalny guz może również składać się z wypełnionych płynem jam, które można usunąć przez biopsję. Trzecią metodą lokalizacji jest zastosowanie przezpochwowego rezonansu magnetycznego (MRI) do lokalizacji zmian nowotworowych w jamie macicy lub pod warstwą mięśniową.