24 lipca 2024

Blog

suplementy diety, dieta, jaka dieta, tania dieta

Wiele zastosowań ultrasonografii dopplerowskiej w radiologii

Doppler to przyrząd, który mierzy ciśnienie powietrza na podstawie przepływu dźwięku przez sondę.

Urządzenie to znajduje zastosowanie w wielu procesach obrazowania medycznego, takich jak cewnikowanie serca, USG jamy brzusznej, mammografia oraz w wielu innych procesach radiologicznych. Zasada Dopplera opiera się na efekcie Dopplera, zjawisku, w którym zaburzenie przejścia impulsu elektrycznego powoduje zmianę częstotliwości odbitej fali dźwiękowej. Różnica w częstotliwości fali po zaburzeniu wywołanym przepływem prądu elektrycznego jest proporcjonalna do przemieszczenia źródła fali lub pola impulsu elektrycznego.

Oprócz efektu Dopplera pomiary dopplerowskie mogą być również wykorzystywane do lokalizacji zmian w przewodzie pokarmowym, przed ciążą z powodu anomalii jajników i macicy, wrodzonych wad serca, głuchoty bliskiej i odległej, urazów głowy, tętniaków i guzów mózgu. Podczas kilku rodzajów zabiegów radiograficznych, w szczególności rtg klatki piersiowej, scyntygrafii płuc, USG jamy brzusznej i mammografii, technika Dopplera jest bardzo przydatna do lokalizacji guzów i guzów. Testy ciążowe wykonywane są metodą Dopplera u kobiet w ciąży. Badania dopplerowskie można również wykorzystać do lokalizacji guzów i guzów, szczególnie w klatce piersiowej i brzuchu. Może być stosowany w okresie przedoperacyjnym, na etapie operacyjnym i pooperacyjnym.

W ultrasonografii dopplerowskiej zastosowano połączenie technik dopplerowskich w celu określenia położenia i stopnia niedrożności dróg oddechowych. Ten rodzaj badania jest bardzo ważny w diagnostyce wielu problemów zdrowotnych. Na przykład, gdy nie ma wyraźnego ograniczenia dróg oddechowych, przepływ krwi do mózgu jest spowolniony. Pacjenci z obustronną niewydolnością tętnic nerkowych wykazują objawy kwasicy metabolicznej, którą można leczyć badaniem dopplerowskim. Ultrasonografia dopplerowska jest bardzo przydatna w lokalizacji guzów i guzów brzucha, klatki piersiowej i gardła, ściany klatki piersiowej, szyi, głowy, szyi, barków i ramion. Od wielu lat technologia Dopplera stała się jednym z najpowszechniej stosowanych i wszechstronnych urządzeń do obrazowania medycznego.

Doppler ultradźwiękowy (USD) to technologia Dopplera nowej generacji,

która zapewnia obrazy o wysokiej rozdzielczości z wyjątkowo niskimi zniekształceniami. USD oznacza propagację fal ultradźwiękowych i odnosi się do transmisji fal ultradźwiękowych przez medium. Emitowane fale dźwiękowe są w fazie z przepływającym powietrzem, dzięki czemu generują wyraźniejszy obraz ze zmniejszonymi zniekształceniami. Wiele produktów USD nadaje się do nieinwazyjnego obrazowania diagnostycznego, takiego jak radiologia i ultrasonografia, które mogą być wykonywane na różne sposoby, w tym RTG klatki piersiowej, laparoskopia, ambulatoryjny radiologiczny masaż serca i EKG. USD jest ważną częścią radiologii klinicznej i służy do oceny bólu w klatce piersiowej, takich jak zapalenie wsierdzia, zapalenie pęcherzyka żółciowego, choroby zastawek serca i zapalenie płuc.

Dostępne są trzy rodzaje USG z kolorowym dopplerem: superheteronarna, cyfrowa i ablacyjna. Superheteronary to pierwszy typ, który mierzy przepływ krwi poprzez wytwarzanie sekwencji impulsów dźwiękowych o wysokiej częstotliwości. Cyfrowy Doppler wykorzystuje komputerowy system odczytu apertury do pozyskiwania obrazów, które są przetwarzane przez oprogramowanie w celu szczegółowej analizy i przetwarzania. Ablacja wykorzystuje fale o częstotliwości radiowej do zniszczenia niepożądanej dodatkowej krwi, która gromadzi się w bocznej części tętnicy i prowadzi do skurczu naczyń. Wszystkie trzy są niezbędne do uzyskania pełnego obrazu docelowego obszaru.

Radiologiczne systemy dopplerowskie zapewniają monitorowanie parametrów życiowych pacjenta z ostrą niedrożnością nerek. Najczęstszym objawem ostrej niewydolności nerek są wymioty. Ultrasonograf Doppler może być stosowany w leczeniu podejrzenia niedrożności jelit, a także w przypadku nudności i wymiotów u pacjentów z podejrzeniem zapalenia jelita grubego. System jest również używany w wielu innych sytuacjach, w tym w przypadku guzów, urazów i operacji brzucha. Jest nieoceniony w określaniu lokalizacji mas, które mają wrażliwą na lokalizację zdolność reagowania na energię ultradźwiękową.

Ponadto radiologia Doppler stanowi ważne narzędzie diagnostyczne w leczeniu raka. Do najczęstszych nowotworów, które reagują na technologię Dopplera, należą czerniak, rak płuc, pęcherza i okrężnicy, a także mielodysplazja, choroba wrodzona charakteryzująca się obecnością nieprawidłowo ukształtowanego jądra w komórkach jąder. Chociaż technologia ta ma wiele zastosowań poza diagnostyką raka, pozostaje cennym testem diagnostycznym również dla wielu innych chorób i stanów.